2013-12-01
TRUE GYM

Otevíráme novou tělocvičnu s moderním pojetím kondičního cvičení.

Cvičení pod dohledem trenéra Davida Hladila

(absolvent Masarykovy univerzity na fakultě sportovních studií)

https://www.facebook.com/TrueGym.Valmez/

2013-12-24
Hledáme nové kolegy

- - -

2013-12-25
DEN ZEMĚ - 2016

Album fotografií z letošního DNE ZEMĚ konaného 21. 4. 2016 ve Valašském Meziříčí naleznete na tomto odkazu:

http://svcdomecek.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME_-_2016/

2013-12-25
Krásná v každém věku

Krásná v každém věku

2013-12-27
Biologická olympiáda - C
2013-12-28
Dětské slyšení

Dětské slyšení

Více jak stovka žáků z valašskomeziříčských základních škol diskutovala  s představiteli města o problémech, zajímajících mladé lidi.  Některé z dotazů si můžete poslechnout v reportáži Regionální televize CZ.

https://www.youtube.com/watch?v=sSR19Aymqu8

2013-12-29
superhrdinové

- - -

2013-12-30
Tábor plný výletů
2013-12-31
Tábory - Pirátský a Léto v sedle

- - -

- - -

 

2014-01-01
Výtvarná soutěž
2014-01-02
Letní tábory 2016

Letní tábory SVČ v červenci

Letní tábory SVČ v srpnu

2014-09-30
Valašská laťka
2014-10-01
Vyjádření interních pracovníků k ZŠ Salvátor

Soužití SVČ Domeček a ZŠ Salvátor - jak to vidím nejenom já.

 

Když jsem prezentoval činnost SVČ Domeček na prosincovém zastupitelstvu, byl jsem přesvědčen, že vůle stěhovat ZŠ Salvátor do prostor bývalé školy Zdeňka Fibicha v zastupitelstvu napříč politickým spektrem není. Na konkrétní dotaz jednoho z opozičních zastupitelů ohledně uvolnění prostor SVČ Domeček pro církevní školu Salvátor a tedy uklidnění široké veřejnosti pan místostarosta Ing. Vrátník reagoval, že veřejnost uklidnit nemůže. Cituji „ bohužel jak to bývá v životě, klid bude až v hrobě „ . Když to odlehčím, tak tento časový údaj je pro obě strany, tedy SVČ Domeček i ZŠ Salvátor, velmi zavádějící. Nedá se s ním seriozně pracovat. Nehledě na to, že se podle všeho na přípravách stěhování stále velmi aktivně pracuje. Signály o pokračování příprav směřují jak z radnice tak, a to především,  i od rodičů žáků ze ZŠ Salvátor. Je to bráno jako hotová věc. To je možná ještě víc alarmující, neboť to svědčí o tom, že se nemluví pravda, anebo jen část. Tak jak to vyhovuje jen někomu.  Tento stav ale určitě v brzké době zaktivizuje i protistranu. A to nejen rodičovskou ze SVČ Domeček, ale i školskou a rodičovskou veřejnost ve městě. Dlouhá léta běží ve městě bouřlivá diskuse o optimalizaci školství, o využití školských budov apod.  Jediným výsledkem dosavadních snah  bylo stěhování SVČ Domeček, nejprve z prostor na Palackého ulici do budovy č. 7 v Kasárnách a následně po 5 letech úspěšného provozu ( aby se uklidnila veřejnost ), do prostor zrušené ZŠ Zdeňka Fibicha. Již tehdy, v roce 2005, byla jedna z variant využití budovy i areálu zrušené školy v  předání Základní škole Salvátor. Projekt  s názvem Centrum integrované péče ( CIP ) měl v té době v zastupitelstvu podporu. SVČ Domeček byl již saturován v nově zrekonstruované budově v Kasárnách. Neměl tedy důvod ani potřebu  usilovat o prostory ZŠ Zdeňka Fibicha ( tedy o jiné prostory ).  Výsledkem politických jednání, nakonec i z obavy o negativní reakci veřejnosti a ztráty voličské přízně, bylo přestěhování právě SVČ Domeček. Tedy cesta nejmenšího odporu.

Rozumím řediteli, pedagogům i rodičům ZŠ Salvátor. Na místě ředitele bych taky usiloval o větší prostory, měl bych snahu zlepšit podmínky výuky svých žáků, chtěl bych zajistit možnost rozvoje svého zařízení. To ale chce každý ředitel, jeho pedagogové i rodiče. Nemělo by to být ale na úkor jiných dětí, rodičů, jejich aktivit, i dalšího rozvoje zařízení. Svou vizi mám i já, mí kolegové i externisté, kteří věnují svůj čas a mnohdy i své peníze jiným dětem. Nebo snad platí, že všichni jsme si rovni, ale někteří rovnější?

Začněme tedy diskutovat veřejně. Ne zákulisně. Ne systémem „jedna paní povídala, já jsem nic neřekl, já o ničem nevím, to je nějaký šum informací“ apod. Dejme tedy na stůl jasné a podložené požadavky, dejme na stůl přínosy a zápory stěhování ZŠ Salvátor  a rozsah omezení činnosti SVČ Domeček. Dejme na stůl co je pro město větším přínosem, případně ohrožením. Dejme na stůl ekonomiku, kdo bude hradit nutné úpravy. Dejme na stůl dopad na další školy a školská zařízení zřizované městem. Dejme na stůl dopad na region, na možnosti financování volnočasových aktivit. Dejme na stůl dopady na instituce zřizované městem v SVČ Domeček, ( na Centrum pro lidi se zdravotním postižením, na Městskou knihovnu ), organizace, spolky či sdružení, které v Domečku našly útočiště či azyl.

Vím a oponent je schopen říci „ vše se dá řešit „. Pro mne ale otázka  především zní „jak, za jakou cenu a kdo na to nejvíce doplatí“?  V článku v únorovém Zpravodaji města„ Salvátor žádá o nové prostory“ starosta města Bc. Robert Stržínek říká, cituji „ škola loni požádala o navýšení kapacity ze sto osmdesáti na dvě stě třicet žáků, zároveň plánuje zřídit mateřskou školu. Současné prostory jsou pro ni nevyhovující“.  Když pominu to, že od loňského roku je SVČ Domeček, jeho nájemci i veřejnost udržována v neznalosti a nejistotě, pak mi není jasné, jak se může ZŠ Salvátor včetně MŠ sestěhovat do prostor bývalé školy Zdeňka Fibicha aniž by neomezil  SVČ Domeček. Vyvstává další otázka, na kterou je třeba veřejně odpovědět. Má snad soukromá škola výjimku ze školské legislativy, má snad jiné požadavky na hygienu, bezpečnost a požární předpisy? Nebylo by férovější a jasnější si říci o celou školu? Položit na stůl jasný plán o využití prostor? Poněvadž ať počítám jak počítám prostor bude i bez Domečku málo. Pokud se zrealizuje celý záměr ZŠ Salvátor pak dříve nebo později bude město muset řešit nový problém. Kam s Domečkem!

Na Zastupitelstvu zaznělo, že je potřeba dobře hospodařit s majetkem města, lépe a ekonomicky využít školské areály. Nepůjde ale náhodou v tomto případě o dotování školského zařízení ve prospěch soukromého subjektu? Co po dalších volbách, kdy noví zastupitelé třeba řeknou „tak takhle ne“? Potká stejný osud jako SVČ Domeček i ZŠ Salvátor?

Otázek je víc než dostatek. To jsem nepoložil všechny. Odpovědi a návrhy se zatím požadují jen po SVČ Domeček. Komplexní informace by ale na stůl měl položit žadatel. Tedy ZŠ Salvátor.  Zároveň je to on kdo by měl obhájit svůj požadavek před orgány města i veřejnosti. To jak rozhodnou zastupitelé je již jiný příběh. Bez komplexních informací jim jejich rozhodování i odpovědnost nezávidím.

 

Za kolektiv kmenových a externích pracovníků, nájemců, příznivců i rodičů dětí, které navštěvují SVČ Domeček.

 

Mgr. Jiří Pernický, ředitel.

2015-06-30
Dopravní hřiště

Konec sezony 2015 na Dětském dopravním hřišti

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí v měsíci listopadu ukončilo další sezonu.  Jaká byla ta letošní?

S hrdostí můžeme říci, že úspěšná. Vždyť se zde za období  září 2014 -  srpen

2015 vystřídalo 6 022 návštěvníků,  což je zatím nejvyšší počet uživatelů DDH.

Provoz dopravního hřiště byl rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhala výuka dopravní výchovy pro žáky základních škol od 1. – 5. třídy.  Ta je rozdělena na povinnou výuku pro žáky 4. tříd – 2 080 účastníků, ostatní třídy s počtem 696 žáků.  Po obědě byl prostor vyčleněn pro školní družiny a organizace, které pracují s dětmi s účastí 1 104 dětí.

Odpoledne a o letních prázdninách si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost  s počtem 1 215 účastníků .  Každý pátek je hřiště otevřeno pro mateřské školy s celkovým počtem  771 dětí.

Nabyté vědomosti i praktické zkušenosti děti uplatňují při dopravních soutěžích. V loňském školním roce se uskutečnilo na hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro základní školy s počtem účastníků 68  a mezinárodní finále sluchově postižených dětí a mládeže. Této soutěže se zúčastnilo 88 soutěžících.

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto hřišti přispěla i finanční částka ve výši 75 000,- Kč, kterou město  obdrželo  od Zlínského kraje. Z ní byla pořízena nová kola, šlapací káry, náhradní  díly na opravu kol a interaktivní tabule pro  výuku žáků základních škol.

Děkujeme všem za podporu – Městu Val. Meziříčí, Zlínskému kraji, komisi Besip MěÚ,  základním i mateřským školám, odborným lektorům a především správcům na DDH, kteří se vzorně starají o údržbu inventáře i celého objektu a těšíme se další, snad ještě úspěšnější sezonu 2016.

2016-04-01
IN LINE

In line

Jarní miniškolička in line bruslení

Další informace:

-každé dítě musí mít vlastní in line brusle, chrániče, přilbu (určenou k tomuto sportu)

- sejdeme se na první hodině před SVČ Domeček v pátek v 15.30h, končíme v 17h tamtéž….pro začátečníky bruslit budeme na asfaltových plochách kolem Domečku

-dle počtu dětí se rozdělí skupinky -přihlášky můžete zasílat přes elektronický formulář(kontakty) či přihlášku na www.domecekvalmez.cz , nebo emailem na adresu blatakova.jitka@seznam.cz nebo osobně vypsat přihlášku přímo v Domečku

Cena 12lekcí 600kč se bude hradit na první hodině.

2016-06-30
Klub přátel fotografie - 2015-2016

Klub přátel fotografie - 2015-2016

 

KLUB PŘÁTEL FOTOGRAFIE

Nastávající 13. ročník Klubu přátel fotografie navazuje nově na ročníky předešlé. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem nebo chce znát odpověď na své otázky, má zkušenosti a chce se s nimi podělit s ostatními. Třeba i ukázat v rámci diskuze své fotografie.

Budou to hovory o fotografii a o tom, co vás ve fotografii zajímá. Jaké s ní máte zkušenosti, co byste rádi věděli. Tyto besedy budou koncipovány široce a každá může obsahovat více různých témat, které si účastníci případně sami zvolí. A to jak po technické a řeme- slné stránce, tak z tvůrčího hlediska. Na fotografiích známých auto- rů si budeme všímat obsahu a formy jejich díla. Přítomen bude vždy některý z našich lektorů, aby případně odpověděl na odbornější dotazy.Každá akce bude týden předem zveřejněna na internetových  stránkách Střediska volného času Domeček.

Kromě toho budou jako obvykle v Galerii Milana Borovičky pokra-

čovat fotografické výstavy, které se již vžily a jsou nedílnou součá- stí klubu.

Chystáme vyhlášení fotografické soutěže na volné téma a dále nej- méně jednou v roce se uskuteční jako bonus promítání videa. Videoshow se mohou zájemci autorsky zúčastnit.

Na vyžádání budou realizovány semináře, přednášky i tvůrčí

dílny. Návrh je však třeba předložit měsíc dopředu.

Těšíme se na vaši aktivní účast a vítáme vás v nově upravených prostorách Domečku.

Září 2015

Středisko volného času Domeček, Zd. Fibicha 287 Valašské Meziříčí


O nás

Bližší informace ke kurzům fotografie

Od září tohoto roku otevírá středisko volného času Domeček ve Valašském Meziříčí již 10. jubilejní ročník fotografických kurzů. Za tu dobu si kurzy našly své stálé příznivce z řad zájemců o fotografii. Smyslem kurzů je seznámení a pomoc s technikou fotografování, obsahem a estetikou, ale i seznámení s historií a osobnostmi v daném oboru. Přednášky a semináře jsou doplňovány praktickými ukázkami a tvůrčími dílnami. Účastníci kurzů mohou konzultovat své práce s lektory. Domeček dále nabízí možnost vystavovat vlastní fotografickou tvorbu. Podmínkou je jen osobitost a kvalita.

Chceme také zaujmout a metodicky a radou vést mládež. Již od deseti let mohou soutěžit svými fotografiemi a vystavovat je pod názvem Mládí inspirující. Studenty budeme seznamovat s možnostmi studia fotografie na školách v České republice.

V letošním školním roce se uskuteční řada zajímavých a atraktivních akcí. Například přednáška o osobě Miroslava Tichého, který zcela neuvěřitelně ozvláštnil českou fotografii. Jako bonus bude také beseda s Františkem Koňaříkem o jeho putování světem na kole. Tvůrčími dílnami budou fotografování krajiny Hukvald v podzimní náladě a začátkem příštího léta bude poslední akcí workshop akt v plenéru. O tato pracovní setkání je vždy zájem.

Dále jsou na programu odborné přednášky o historii fotografování valašské krajiny, Divadlo života Jana Saudka v cyklu osobnosti české a světové fotografie, Diskuzní fórum, které každoročně otevírá výměnu názorů na klasickou i moderní tvorbu i nově zavedený pořad videoshow, promítání pásma fotografií s hudbou. Uvažujeme o zadávání témat různých cvičení (např. zátiší, krajina, portrét, abstrakce, metamor- fózy….) a jejich následném vyhodnocení z hlediska zvládnutí námětu i techniky.

Všechny zmíněné akce byly a jsou vedeny zkušenými lektory, kteří jsou v oboru sami dlouhodobě i profesně aktivní. Nechceme se ale zaměřit jen na dosažení vysokých cílů. Jde nám především o „všeobecnou vzdělanost“ ve fotografii pro ty, kdo se o ni zajímají a chtějí se jí věnovat.

V galerii Domečku jsou průběžně instalovány zajímavé výstavy. Byly to Portréty žen Milana Borovičky, Cesty ke svobodě Jindřicha Štreita doplněné cyklem přednášek psychologů o drogové závislosti pro mladé, výstavy krajin různých autorů, abstraktní i reportážní fotografie a mnoho dalších témat.

Letos budou vystavovat studenti střední fotografické školy v Ostravě, Martin Hlavica student opavského institutu představí své velkoplošné fotografie, fotoklub Vsetín a další. Vstup i účast autorů na výstavách je zdarma.

Vítáme iniciativu, kritické připomínky, dotazy, názory a nápady, které mohou obohatit naše kurzy. Podle poptávky jsme schopni realizovat vaše přání.


 

- - -

Fotogalerie 2016

 

 

Splolehlivá firma

Plán akcí SVČ DOMEČEK V. M. na měsíc květen 2016

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci květnu [ 1.61 MB, PDF ]

 

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci dubnu

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci dubnu [ 1.48 MB, PDF ]

 

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci březnu

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci březnu [ 1.14 MB, PDF ]

 

Akce SVČ v únoru

Akce SVČ v únoru [ 585.86 kB, PDF ]

 

Akce SVČ Domeček v lednu

Akce SVČ Domeček v lednu [ 1.56 MB, PDF ]

 

Akce SVČ Domeček v prosinci

Akce SVČ Domeček v prosinci [ 246.89 kB, GIF ]

 

Akce SVČ DOMEČEK v měsíci listopadu

 

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2015 - 2016 - I. [ 1.76 MB, PDF ]

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2015 - 2016 - II. [ 1.69 MB, PDF ]

Nabídka ZÚ - SVČ 2015 - 2016

Nabídka ZÚ - SVČ 2015 - 2016

Nabídka zájmových aktivit na školní rok 2015 - 2016 [ 109.36 kB, PDF ]

 

Přihláška do zájmového útvaru

Přihláška do zájmového útvaru [ 98.89 kB, PDF ]


Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí


* Název akce SVČ DOMEČEK :
* Jméno a příjmení dítěte :
* Datum narození :
* Ulice :
* Město :
* PSČ :
* Telefon :
* Kontaktní E-mail :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit.