10. Valašské deskohraní

 

V rámci akce 10. VALAŠSKÉ DESKOHRANÍ pořádané Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

- - -

Zpět na hlavní stránku

Nejsou evidované žádné položky

Další informace