Plán akcí SVČ Domeček Valašské Meziříčí na školní rok 2017 - 2018


2017

1.9.2017                                             Slavnostní předání DDH

6.9, 2017                                            Otevřený Domeček

14.9.2017                                           Den s polici ČR

22.9.2017                                           Svatováclavské Křivské slavnosti

23.9.2017                                           Valašské deskohraní

23.9.2017                                           Svatováclavské Křivské Slavnosti

5.10.2017                                           DSMC Neslyšící – Celostátní kolo

10.10.2017                                         Dětská policie

25.10.2017                                         Klub fotografie – přednáška Josefa Knápka

26. – 27.10.2017                                Tvořivé prázdniny v Domečku

26.-27.10.2017                                   Prázdninový kemp parkour camp

30.10.2017                                         Strašidelný domeček

3.11.2017                                           Lampionový průvod

5.11.2017                                           Závody True Gym

24.11.2017                                         Paragraf 11/55

30.11.2017                                         Mikulášská laťka

5.12.2017                                           Mikuláš v Domečku

15.12.2017                                         Vánoce ve Valašském Meziříčí – Vánoční dílna Domečku

15.12.2017                                         Vánoce v Domečku

prosinec 2017                                     Karneval

 

2018

leden 2018                                         Pyžamová diskotéka

únor 2018                                           Karneval v Domečku

19. – 25.2.2018                                  Prázdninové tvoření a akce v Domečku

8.3.2018                                             Recitační soutěž - okrskové kolo

11.3. 2018                                          Valašská laťka

březen 2018                                       Malá Valašská laťka

březen 2018                                        DEKRA – Nehodou to začíná, výchovně vzdělávací akce BESIP pro studenty středních škol

březen 2018                                       Noc s Andersenem

23.3. 2018                                          Velikonoce v Domečku + Velikonoční jarmark na náměstí

11.4.2018                                           Dětské slyšení

19.4.2018                                           Den Země
24.4.2018                                           Dětská Policie

duben 2018                                        DSMC na DDH Dětské domovy

1.5.2018                                             Májové oslavy v parku

3.5.2018                                             Čokoládová tretra

11.5.2018                                           Krajská konference pedagogů volného času kraje Zlín

16.5.2018                                           DSMC na DDH okresní kolo

1.6.2018                                             Den dětí v Domečku

4.6. 2018                                            Den dětí

červen  2018                                      Muzejní a galerijní noc

červen 2018                                       Hurá děti, bezpečně na prázdniny

červen 2018                                       Atletická školička – závěrečná soutěž školiček

2.7. – 31.8.2018                                 Letní příměstské a pobytové tábory

 

Začátek školního roku 2019

7.9, 2018                                            Otevřený Domeček

22.9.2018                                           Svatováclavské Křivské slavnosti

září 2018                                            Valašské deskohraní

září 2018                                            Běh náměstím

4. - 5.10.2018                                     DSMC Neslyšící – Celostátní kolo

9.10.2018                                           Dětská policie

29.28.29.10.2018                               Tvořivé prázdniny v Domečku

30.10.2018                                         Strašidelný domeček

listopad 2018                                     Paragraf 11/55

listopad 2018                                     Mikulášská laťka

4.12.2018                                           Mikuláš v Domečku

14.12.2018                                         Vánoce ve Valašském Meziříčí – Vánoční dílna Domečku

 

Sportovní postupové soutěže 2017

18.9.2017                                           Atletický čtyřboj starší žáci a žákyně – okresní kolo

19.9.2017                                           Středoškolský atletický pohár – okresní kolo

27.9.2017                                           Přespolní běh ZŠ,SŠ – okresní kolo

11.10.2017                                         Zátopkova desítka

17.10.2017                                         Halová kopaná mladší žáci - okrskové kolo

17.10.2017                                         Volejbal hoši SŠ – okrskové kolo

18.10.2017                                         Volejbal dívky SŠ – okrskové kolo

19.10.2017                                         Halová kopaná starší žáci - okrskové kolo

24.10.2017                                         Vybíjená mladší žáci – okrskové kolo

31.10.2017                                         Stolní tenis SŠ - okresní kolo

1.11.2017                                           Florbal starší žáci-okrskové kolo

2.11.2017                                           Stolní tenis ZŠ – okresní kolo

2.11.2017                                           Okresní a krajské kolo v házené, kategorie VI.A

3.11.2017                                           Florbal starší žákyně – okrskové kolo

7.11.2017                                           Halová kopaná mladší žáci – okresní kolo

7.11.2017                                           Volejbal dívky SŠ – okresní kolo

8.11.2017                                           Volejbal hoši SŠ – okresní kolo

9.11.2017                                           Halová kopaná starší žáci – okresní kolo

14.11.2017                                         Basketbal dívky SŠ – okrskové kolo

14.11.2017                                         Florbal starší žáci – okresní kolo

16.11.2017                                         Basketbal hoši SŠ – okrskové kolo

16.11.2017                                         Florbal starší žákyně- okresní kolo

21.11.2017                                         Vybíjená mladší žáci – okresní kolo

21.11.2017                                         Basketbal dívky SŠ – okresní kolo

22.11.2017                                         Kvalifikace na republikové finále v házené SŠ

23.11.2017                                         Basketbal hoši SŠ – okresní kolo

24.11.2017                                         Florbal mladší žákyně – okresní kolo

28.11.2017                                         Florbal mladší žáci – okresní kolo

29.11.2017                                         Vybíjená mladší žáci – okresní kolo

30.-31.11.2017                                   Házená hoši SŠ - republikové finále

5.12.2017                                           Volejbal dívky SŠ – krajské kolo

7.12.2017                                           Volejbal hoši SŠ – krajské kolo

7.12.2017                                           Vybíjená mladší žákyně - okresní kolo

12.12.2017                                         Florbal dívky SŠ – okrskové kolo

14.12.2017                                         Florbal hoši SŠ – okrskové kolo

 

 

 

Sportovní postupové soutěže 2018

11.1.2018                                           Florbal hoši SŠ – okresní kolo

7.2.2018                                             Florbal dívky SŠ – okresní kolo

březen                                                 Novinářský kalamář – okresní kolo

březen                                                 Novinářský kalamář – krajské kolo

14.3.2018                                           Basketbal starší žáci – okrskové kolo

15.3.2018                                           Basketbal starší žákyně – okrskové kolo

15.3.2018                                           Halová kopaná hoši SŠ – okrskové kolo

20.3.2018                                           Basketbal starší žákyně- okresní kolo

22.3.2018                                           Basketbal starší žáci – okresní kolo

22.3.2018                                           Minifotbal hoši SŠ – okresní kolo

26.-28.3.2018                                     Volejbal starší žáci a žákyně – okrskové kolo

březen                                                 Volejbal starší žáci – okresní kolo

5.4.2018                                             Volejbal starší žákyně – okresní kolo

5.4.2018                                             Minifotbal dívky SŠ – okresní kolo

9.-13.4.2018                                       Odznak všestrannosti olympijských vítězů – okresní kolo

9.-13.4.2018                                       Minifotbal starší žáci – okresní kolo

10.4.2018                                           Fotbal PJM hoši SŠ- okrskové kolo

12.4.2018                                           Fotbal PJM hoši SŠ- okresní kolo

12.4.2018                                           Vybíjená dívky – okresní kolo

17.4.2018                                           Vybíjená otevřená – okresní kolo

18.4.2018                                           Štafetový pohár – okresní kolo

18.4.2018                                           Minifotbal starší žákyně – okresní kolo

23.4.2018                                           Minifotbal starší žáci – okresní kolo

24.4.2018                                           Vybíjená dívky a kategorie otevřená – krajské kolo

květen                                                Atletický čtyřboj mladší žáci a žákyně – okresní kolo

4.5.2018                                             Pohár rozhlasu – okrskové kolo

9.5.2018                                             Mc Donald´s Cup mladší děti – okrskové kolo

10.5.2018                                           Pohár rozhlasu – okresní kolo

11.5.2018                                           Mc Donald´s Cup starší děti – okrskové kolo

15.5.2018                                           Mc Donald´s Cup mladší děti – okresní kolo

17.5.2018                                           Mc Donald´s Cup starší děti – okresní kolo

květen                                                Nohejbal ZŠ – okresní a krajské kolo

24.5.2018                                           Nohejbal SŠ – krajské kolo

28.-31.5.2018                                     Minifotbal mladší žáci – okrskové kolo

červen                                                 Atletická všestrannost – okrskové kolo

červen                                                 Atletická všestrannost – okresní kolo

5.6.2018                                             Minifotbal mladší žáci – okresní kolo

 

 

Školka v pohybu

říjen – prosinec 2017

leden – březen 2018

 

Vodácký klub – akce 2018

31.3. – 1.4.2018                                 Ostravice

7.-8.4.2018                                         Moravice

4.-6.5.2018                                         jarní Orlice

26.5.2018                                           Bystřička

14.-21.7.2018                                     letní Orlice

23.-26.8.2018                                     Sázava-Praha

6.-7.10.2018                                       Hamerský potok

13.10.2018                                         Merenda – setkání vodáků