Adresa:           Na Mlynářce Valašské Meziříčí BESIP nové logo

telefon 723 437 819

 

Provozovatelem DDH je Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí ve spolupráci:

-          Městský úřad Valašské Meziříčí

-          Komise Besip při MěÚ Val. Meziříčí

-          Městská policie Val. Meziříčí

-          Policie ČR

-          Mateřské školy

-          Základní školy

-          Centrum pro silniční dopravu

-          Odbor dopravy Zlínského kraje

Hlavním cílem Dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí.

Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ.

Své teoretické i praktické poznatky mohou účastníci porovnat v soutěžích – např. Dopravní soutěž mladých cyklistů, Dopravní soutěž pro sluchově postižené aj.

V letošním roce prošlo hřiště několika úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná o vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje.

 

- - -