Jaroslav Skořepa skorepa-ddm@seznam.cz


Název Náplň Věk Info schůzka Cena za rok
Badminton I. Základy techniky, pohybu, taktiky a pravidel od 7 do 12 let 19.9. v 17 hod. 600 Kč
Badminton II. Základy techniky, pohybu, taktiky a pravidel - pro pokročilé od 12 do 18 let 21.9. v 17.30 hod 600 Kč
Badminton III. Určeno pro dospělé - procvičování úderů a hra dospělí 25.9. v 8 hod. bude upřesněno
Astronomický klub Teorie i pozorování nebeských těles děti a dospělí 12.9. v 17 hod. 100 Kč
Sborový zpěv Cvičení dechu a hlasu, intonace a artikulace od 6 do 15 let 19.9. ve 14 hod. 300 Kč
Kurz kresby a malby - Tužka Libera Kresba a malba studenti a dospělí 12.9. v 16 hod. 200 Kč
Specializovaný přípravný kurz kresby a malby Nácvik kresby a malby žáci ZŠ 12.9. v 16 hod. bude upřesněno
Geocaching Hledání ukrytých pokladů ve Valašském Meziříčí a okolí žáci ZŠ 20.9. v 17.30 hod. bude upřesněno
Kurz práce na PC pro dospělé 10 lekcí - schůzky v dopoledních hodinách - náplň podle zájmu účastníků dospělí 22.9. v 10 hod. 500 Kč
Automodeláři Rádiem řízené modely cestovních - okruhových aut děti a dospělí 21.9. v 17 hod. 300 Kč
Letecký modelář Stavba modelů házedel od 10 let 20.9. v 16 hod. 500 Kč
Plastikový modelář Sestavování různých modelů letadel, lodí, bojové techniky od 6 let 21.9. v 16 hod. 500 Kč
Filmklub Schůzky 1 - 2 x měsíčně po domluvě zájemců - promítání filmů dospělí 15.9. v 18 hod. 100 Kč
Klub Magic The Gathering Anglická karetní fantasy hra děti a dospělí 15.9. v 16 hod. 200 Kč
Radioklub Základy elektroniky, radiotechniky děti a dospělí 20.9. v 15 hod. 100 Kč
Klub přátel fotografie Přednášky o fotografii, tvůrčí dílny, workshopy, výstavy, soutěže studenti a dospělí 22.9. v 18 hod. bude upřesněno