Dopravní hřiště

Rekordní sezona 2018 na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí

Dětské dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí v měsíci listopadu ukončilo další sezonu. Byla úspěšnější než ta loňská?

S hrdostí můžeme říci, že ano.

Vždyť se zde za období leden – prosinec 2018 vystřídalo rekordních 8 183 návštěvníků.

Provoz dopravního hřiště je rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhá výuka dopravní výchovy pro 1. stupně žáků základních škol. Ta je rozdělena na povinnou výuku pro žáky 4. tříd – 2 209 účastníků, ostatní třídy s počtem 628 žáků. Po obědě mají prostor školní družiny a organizace, které pracují s dětmi s účastí 1 362 dětí. Každý pátek je hřiště otevřeno pro mateřské školy s celkovým počtem 1 072 dětí.

Odpoledne a o letních prázdninách si na své přišli rodiče s dětmi a široká veřejnost s počtem 2 912 účastníků . V letošním roce jsme zavedli novinku v otevírací době DDH. Tu jsme rozšířili o letních prázdninách a na podzim o provoz v neděli. Díky navýšení finančních prostředků ze strany Ministerstva dopravy – Besip a organizátorů Valašské rally se návštěvnost veřejnosti zvýšila o více jak 100 %.

Nabyté vědomosti i praktické zkušenosti děti uplatňují při dopravních soutěžích. V loňském školním roce se uskutečnilo na hřišti okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro základní školy, regionální kolo pro děti z dětských domovů, mezinárodní finále sluchově postižených dětí a mládeže, a soutěž s dopravní tématikou pro ÚAMK neslyšících.

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto hřišti přispěla i finanční částka ve výši 75 000,- Kč, kterou Domeček obdržel od Zlínského kraje. Z ní byla pořízena nová kola a náhradní díly na opravu stávajících kol a šlapacích kár.

A na co se mohou návštěvníci těšit v příští sezoně?

Na stejně kvalitní služby na DDH, nová kola, nové šlapací káry pro nejmenší děti. Novinka je připravena i pro seniory. V rámci projektu Obec přátelská rodině město Valašské Meziříčí pořídilo elektrokolo, na kterém si mohou

zájemci vyzkoušet jízdu před vlastní koupí. Z důvodu bezpečnosti bude vyčleněna 1 hodina týdně, tak aby nedošlo ke střetům s dětmi.

 

Děkujeme všem za podporu – Městu Val. Meziříčí, Zlínskému kraji, Ministerstvu dopravy, komisi Besip MěÚ, základním i mateřským školám, odborným lektorům a především správcům na DDH, kteří se vzorně starají o údržbu inventáře i celého objektu a těšíme se další, snad stejně úspěšnou sezonu 2019

Zpět na hlavní stránku

Nejsou evidované žádné položky

Další informace

- - -