;

- - -

- - -

Znovuotevření SVČ Domeček

- - -- - -

 

Vážení návštěvníci.

 

Provoz DDH je umožněn usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, metodickým pokynem MŠMT „ Ochrana zdraví a provoz Středisek volného času v období do konce roku 2019/2020“ a dále „Souhlasem zřizovatele s otevřením venkovních hřišť v režimu tzv. „ otevřených hřišť“ u škol a školských zařízení zřizovaných městem Valašské Meziříčí pro veřejnost ze dne 23. dubna 2020.

 

DDH pro veřejnost:  pondělí - pátek od 13.00 hod do 17.00 hod.

 

Prosíme Vás proto o spolupráci a vzájemnou ohleduplnost, jakož i o dodržování stanovených hygienických pravidel.

 

Povinnosti návštěvníků, vyplývajících z výše uvedeného.

 

- Návštěvníci DDH jsou povinni se řídit obecně přijatými opatření, provozním řádem DDH, pokyny správce DDH a níže stanovenými pokyny.

- Při vstupu na DDH jsou návštěvníci povinni použít desinfekční prostředek, který je zde umístěn. Stejný úkon je návštěvník povinen opakovat při odchodu z DDH.

- Návštěvníci jsou povinni použít ochranu úst a nosu, vyjma dětí do dvou let.

- Návštěvník je povinen respektovat čas potřebný pro desinfekci poskytnutých dopravních prostředků.

- Upozorňujeme návštěvníky, že na DDH nejsou po čas nouzového stavu k dispozici WC, tudíž ani voda.

- Počet návštěvníků DDH stanovuje správce DDH a tento pokyn.

- Případný počet 10 ti účastníku je dán počtem laviček, které může správce poskytnout, aniž by se návštěvníci shromažďovali na jednom místě.

- Stanoviště návštěvníkům z hygienických důvodů, tedy po vydezinfikování, přiděluje správce.

- Při větším zájmu o návštěvu DDH, je správce povinen omezit počet návštěvníků na 10 účastníků (rozuměj jeden dospělý plus dítě/děti, 2 rodiče plus dítě/děti, případně rodinný příslušník plus dítě/děti).

- Při vyšším počtu je správce povinen uzamknout areál a pouštět na hřiště návštěvníky jen ve stanoveném intervalu 1 hodina.

- Vpuštění na DDH se děje na základě vydání časového lístku (na základě pořadí při příchodu na DDH ), předaným správcem jednotlivým návštěvníkům DDH.

- Návštěvníci jsou povinni udržovat po celou dobu pobytu a pohybu na DDH odstup 2 metrů od ostatních návštěvníků DDH.

- Návštěvníci by měli empaticky respektovat fakt, že v zásadě není vždy možné dodržovat vzdálenost pro děti ve věku 0 až 6 let (z důvodu touhy dítěte po blízkosti, bezpečnosti a podpoře v každodenním životě).

 

Děkujeme Vám za pochopení, za vstřícnost i podporu. Doufáme, že i za těchto stižených podmínek dopřejete Vašim dětem smysluplné využití volného času a nám získat dobrý pocit, že naše snažení není jen zbytečným gestem.

 

Kolektiv pracovníků DDH a SVČ Domeček Valašské Meziříčí.

Zpět na hlavní stránku

- - -


Nejsou evidované žádné položky

Další informace