Plán akcí SVČ Domeček Valašské Meziříčí na školní rok 2018 / 2019

2018

22. 9. 2018                             Svatováclavské Křivské slavnosti

23. 9. 2018                             Valašské deskohraní

4. 10. 2018                             DSMC Neslyšící – Celostátní kolo

6. 10. 2018                             Běh náměstím

26. -27. 10. 2018                    Prázdninový kemp parkour camp

2. 11. 2018                             Lampionový průvod – Rej strašidel

7.11.2018                               Škola mazání

8. 11. 2018                             KDH Turnaj: Kostky bohů

14.11.2018                             Keramika pro veřejnost v Domečku

16. 11. 2018                           Strašidelný Domeček

16. – 18.11.2018                    Taneční soustředění mažoretek v Domečku

22. 11. 2018                           KDH Turnaj: Gobbit

5. 12. 2018                             Mikuláš v Domečku

11.12.2018                             Indie a Andamánské ostrovy –přednáška, videa,fotografie

14.12.2018                             Vánoce v Domečku

14. – 16.12.2018                    Výtvarný workshop v Domečku

17.12 2018                             Vánoce ve Valašském Meziříčí – Vánoční dílna Domečku

18.12.2018                             Beseda s T. Hlavicou k výstavě fotografií

Prosinec 2018                        Vánoční parkour camp 2018

15. – 16. 12. 2018                  12. Valašské deskohraní

21.12.2018                             Besídka s atlety

22. – 23.12.2018                    Vánoční parkour camp

24. 12. 2018                           Vánoční cvičení True Gym

26.12.2018                             Štěpánské posezení a hrátky přípravka kopaná v tělocvičně

28.12.2018                             Vánoční turnaj ve stolním tenise

 

2019

leden-únor                              Výstava fotografií studentů forgrafie z Vizovic - Galerie Milana Borovičky

leden – únor                           Jarní atletická laťka

7.2.   Cvičení maminek s dětmi v šátku 10:00 - 10:45

16.2. Karneval v Domečku 16:00 - 19:00
17.2.  Závody ve funkčním fitness od 8:00 do cca 16:00.
21.2.  Cvičení maminek s dětmi v šátku 10:00 - 10:45

25.2. - 1.3. Jarní tábor 8:00-15:30

25. 2. - 3. 3. 2019                   Jarní prázdniny  - Prázdninové tvoření a akce v Domečku

únor 2019                               Karneval v Domečku

únor 2019                               Jarní prázdninový parkour camp

únor 2019                               13. Valašské deskohraní

17.2. 2019                              True Gym závody vol. 4

6. 3. 2019                               Recitační soutěž - okrskové kolo

9. 3. 2019                               Valašská laťka

10. 3. 2019                             Malá Valašská laťka

březen 2019                           DEKRA – Nehodou to začíná, výchovně vzdělávací akce BESIP pro studenty středních škol

12. 4. 2019                             Velikonoce v Domečku

14. 4. 2019                             Kočárkové závody

15. 4. 2019                             Dětské slyšení

18. 4. 2019                             Crossfit kids camp

25. 4. 2019                             Den Země
24.4.2019                               Dětská Policie

duben 2019                            DSMC na DDH Dětské domovy

Květen 2019                           14. Valašské deskohraní

1. 5. 2019                               Májové oslavy v parku

květen 2019                           Čokoládová tretra

Květen .2019                          Krajská konference pedagogů volného času kraje Zlín

15.5.2019                               DSMC na DDH okresní kolo

1.6.2019                                 Den dětí v Domečku

4.6. 2019                                Den dětí

červen  2019                           Muzejní a galerijní noc

červen 2019                           Hurá děti, bezpečně na prázdniny

červen 2019                           Atletická školička – závěrečná soutěž školiček

 

Galerie Milana Borovičky

3. 9. – 2. 11. 2018                  Výstava Roberta Goláně – Fotografie

14.11. 2018 – 6.1. 2019         Výstava fotografii Roberta Hlavici – In life nature

Leden – únor                          Výstava fotografií studentů fotografie z Vizovic

březen-duben                         Výstava fotografií Vladimíra Hudečka z Kroměříže – Popeláři

Květen-červen                       Výstava fotografií Herberta Ulricha

 

Family Point

Září  – prosinec 2018             Volný vstup veřejnost 8.00 – 12.00 hod a  14.00.- 18.00 hod

Leden – červen 2019             Volný vstup veřejnost 8.00 – 12.00 hod a  14.00.- 18.00 hod

Červen – srpen 2019              Volný vstup veřejnost 9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

Akce pro maminky s dětmi – dle akcí SVČ Domeček

Oslavy narozenin – na základě rezervace

 

Museum Valašských strašidel

Září  – prosinec 2018             Bezplatné prohlídky, akce pro školy, tábory, soustředění…

8.00 – 12.00 hod a  14.00.- 18.00 hod

Leden – červen 2019              Bezplatné prohlídky, akce pro školy, tábory, soustředění…

8.00 – 12.00 hod a  14.00.- 18.00 hod

Červen – srpen 2019              Bezplatné prohlídky, tábory, soustředění…

9.00 – 11.00 hod a 13.00 – 16.00 hod

 

Dětské dopravní hříště ( DDH )

Září – říjen 2018                    Výuka dopravní výchovy MŠ, ZŠ, pondělí pátek 8.00 – 12.00

ŠD 13.00 – 15.00 hod

Duben –  červen 2019            Výuka dopravní výchovy MŠ, ZŠ, pondělí pátek 8.00 – 12.00

ŠD 13.00 – 15.00 hod

Duben – říjen 2019                Veřejnost  - pondělí pátek 15.00 – 17.00 hod,

Sobota – neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod

Červenec – srpen                   Pondělí – neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod

Letní tábory

příměstské

1. 7. – 30. 8. 2019                  Cestou necestou, Lesem nelesem, Zdravotnický, Výtvarně keramický 3x, Hudební, Příměstský tábor s atletikou …

pobytové

Srpen                                      Pobytový tábor s atletikou

 

Keramika pro školky

Říjen – prosinec  2018

Leden – duben  2019

 

Školky v pohybu

listopad – prosinec 2018

leden – březen 2019

 

Vodácký klub – akce 2019

22. 9.2018                              Moravice

28. 9. 2018                             Jeseníky- turistický výšlap

5. - 10. 10. 2018                     Hamerský potok

20. 10. 2018                           Merenda – setkání vodáků

11. – 13. 1. 2019                    Ramzová – zimní soustředění

13. - 20.7 2019                       Letní Orlice

22. – 25. 8. 2019                    Vltava, Český Krumlov

6. -7. 10. 2018                        Hamerský potok

13. 10. 2018                           Merenda – setkání vodáků

 

Sportovní postupové soutěže 2018/19

Září  2018

8. 9. 2018        Kontinentální pohár v atletice

10. -12. 9. 2018 European Kids athletics v Brně - atletické závody

18. 9. 2018      SAP- středoškolský pohár v atletice – okresní kolo

20. 9. 2018      Atletický čtyřboj ZŠ – okresní kolo ZŠ – starší žáci atletický stadion 20. 9. 2018    Atletický čtyřboj ZŠ – okresní kolo ZŠ – mladší žáci atletický stadion VM

25. 9. 2018      Přespolní běh ZŠ,SŠ okresní kolo areál – Zámek Kinských

 

Říjen

16. 10. 2018    Basketbal SŠ  - okrskové kolo hoši  SPŠS VM

17. 10. 2018    Basketbal SŠ  - okrskové kolo dívky  SPŠS VM

17. 10. 2018    Stolní tenis ZŠ – okresní kolo SVČ Domeček Val. Meziříčí

17. 10. 2018    Stolní tenis SŠ – okresní kolo SVČ Domeček Val. Meziříčí

23. 10. 2018    Volejbal SŠ  - okrskové kolo dívky Gymnázium Fr. Palackého VM

24. 10. 2018    Volejbal SŠ  - okrskové kolo hoši Gymnázium Fr. Palackého VM

30. 10. 2018    Halová kopaná ZŠ – okrskové kolo starší žáci ZŠ Zašová

 

Listopad

Halová kopaná ZŠ – okrskové kolo mladší žáci ZŠ Zašová

Vybíjená hoši ZŠ – okrskové kolo ZŠ Masarykova VM

Vybíjená dívky ZŠ – okrskové kolo ZŠ Šafaříkova VM

Halová kopaná ZŠ – okresní kolo starší žáci ZŠ Zašová

1. 11. 2018      Halová kopaná ZŠ – okresní kolo mladší žáci ZŠ Zašová

2. 11. 2018      Stolní tenis ZŠ – krajské kolo SVČ Domeček Val. Meziříčí

2. 11. 2018      Stolní tenis SŠ – krajské kolo SVČ Domeček Val. Meziříčí

6. 11. 2018      Basketbal SŠ  - okresní kolo dívky  SPŠS VM

7. 11. 2018      Basketbal SŠ  - okresní kolo hoši  SPŠS VM

12. 11. 2018    Florbal ZŠ – okrskové kolo starší žáci ZŠ Křižná VM

 

13. 11. 2018    Volejbal SŠ  - okresní kolo dívky Gymnázium Fr. Palackého VM

13. 11. 2018    Florbal ZŠ – okrskové kolo mladší žáci ZŠ Křižná VM

14. 11. 2018    Volejbal SŠ  - okresní kolo hoši Gymnázium Fr. Palackého VM

22. 11. 2018    Florbal ZŠ – okrskové kolo starší žákyně ZŠ Zašová

23. 11. 2018    Florbal ZŠ – okrskové kolo mladší žákyně ZŠ Křižná

26. - 30. 11.    Florbal ZŠ – okresní kolo starší žákyně ZŠ Dolní Bečva

27. 11. 2018    Florbal ZŠ – okresní kolo starší žáci Hala Lapač Vsetín

listopad 2018 Školky v pohybu - celý měsíc

 

Prosinec

4. 12. 2018      Volejbal SŠ  - krajské kolo dívky Gymnázium Fr. Palackého VM

5. 12. 2018      Volejbal SŠ  - krajské kolo hoši Gymnázium Fr. Palackého VM                                       Vybíjená hoši ZŠ – okrskové kolo mladší žáci ZŠ Masarykova

Vybíjená dívky ZŠ – okrskové kolo mladší žáci ZŠ Šafaříkova

Mikulášská laťka 1. - 5. ročník ZŠ SVČ Domeček Val. Meziříčí

Mikulášská laťka 6. - 9. ročník ZŠ SVČ Domeček Val. Meziříčí

Vánoční besídka s atlety

Prosinec          Školky v pohybu

 

Leden 2019

15. 1. 2019      Florbal SŠ hoši – okrskové kolo OA a VOŠ VM

16. 1. 2019      Florbal SŠ dívky – okrskové kolo OA a VOŠ VM

17. 1. 2019      Okresní a krajské kolo v házené středních škol Hala Zubří

21. - 25. 1.      Florbal ZŠ – okresní kolo mladší žákyně ZŠ Křižná VM

22. 1. 2019      Florbal ZŠ – okresní kolo mladší žáci Hala Lapač Vsetín

30. 1. 2019      Házená SŠ – kvalifikace středních škol ZŠ Zubří

Leden              Školky v pohybu

Únor

5. 2. 2019        Florbal SŠ – okresní kolo dívky SŠ Kostka s.r.o. Vsetín

7. 2. 2019        Florbal SŠ – okresní kolo hoši SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm

 

Vybíjená ZŠ – okresní kolo, kategorie hoši ZŠ Sychrov Vsetín

Vybíjená ZŠ – okresní kolo, kategorie dívky ZŠ 5. května Rožnov

Volejbal 3+3 mix mladší děti ZŠ Šafaříkova

Únor               Školky v pohybu

Březen

4. -8.3.            Volejbal ZŠ – okrskové kolo starší žákyně ZŠ Křižná VM

4. - 8.3.                       Volejbal ZŠ – okrskové kolo starší žáci ZŠ Křižná VM

11. -15.3.        Basketbal ZŠ – okrskové kolo starší žákyně ZŠ Křižná VM

11. -15.3.        Basketbal ZŠ – okrskové kolo starší žáci  ZŠ Šafaříkova VM

14. 3. 2019      Halová kopaná SŠ – okrskové kolo, SPŠS Val. Meziříčí

18. -23.3.        Basketbal ZŠ -  okresní kolo starší žáci ZŠ Šafaříkova VM

18. -23.3.       Basketbal ZŠ - okresní kolo starší žákyně ZŠ Křižná VM

20. 3. 2019      Házená ZŠ – okresní a krajské kolo Hala Zubří

21. 3. 2019      Halová kopaná SŠ – okresní kolo, SŠIEŘ Rožnov

Vybíjená ZŠ – okrskové kolo, kategorie dívky ZŠ Šafaříkova VM

Vybíjená ZŠ – okrskové kolo, kategorie otevřená ZŠ Masarykova VM

Korespondenční okresní kolo v silovém víceboji hochů a dívek SŠ

Duben

Běh přes dva mostky ZŠ Žerotínova

Vybíjená ZŠ – okresní kolo, kategorie dívky ZŠ Šafaříkova VM

Vybíjená ZŠ – okresní kolo, kategorie otevřená ZŠ Šafaříkova VM

OVOV okresní kolo ZŠ Křižná VM

1. -5. 4. 2019  Volejbal ZŠ – okresní kolo starší žákyně SVČ Domeček VM

1. -5. 4. 2019  Volejbal ZŠ – okresní kolo starší žáci SVČ  ZŠ Hovězí

25. 4. 2019      Házená ZŠ – okresní  kolo „Novinářský kalamář“ – Hala Zubří

25. 4. 2019      Házená ZŠ – krajské  kolo „Novinářský kalamář“ – Hala Zubří

11. 4. 2019      Fotbal hoši SŠ – okrskové kolo, fotbalový stadion VM

13. 4. 2019      Fotbal hoši  SŠ – okresní kolo, fotbalový stadion VM

17. 4. 2019      Malá kopaná ZŠ – okrskové kolo starší žáci fotbalový stadion VM

23. 4. 2019      Malá kopaná ZŠ – okresní kolo starší žáci fotbalový stadion VM

25. 4. 2019      Fotbal dívky  SŠ – okresní kolo, fotbalový stadion VM

26. 4. 2019      Malá kopaná ZŠ – okresní kolo starší žákyně ZŠ fotbalový stadion VM

 

 

 

Květen

2. 5. 2019        Mc Donald´s  Cup – okrskové kolo kat mladší děti – fotbalový stadion Zašová

2. 5. 2019        Mc Donald´s  Cup – okrskové kolo starší děti fotbalový stadion Zašová

3. 5. 2019        Pohár rozhlasu ZŠ – okrskové kolo starší žáci, žákyně stadion VM

3. 5. 2019        Pohár rozhlasu ZŠ – okrskové kolo mladší žáci, žákyně stadion VM

6. -10. 5.         Mc Donald´s Cup – okresní kolo mladší děti - fotbalový stadion Zašová

6. -10. 5.         Mc Donald´s Cup – okresní kolo starší děti - fotbalový stadion Zašová

7. 5. 2019        Pohár rozhlasu ZŠ – okresní kolo mladší žáci, žákyně stadion VM

7. 5. 2019        Pohár rozhlasu ZŠ – okresní kolo starší žáci, žákyně stadion VM

21. 5. 2019      Vybíjená ZŠ – krajské kolo, kategorie dívky ZŠ Šafaříkova VM

21. 5. 2019      Vybíjená ZŠ – krajské kolo kategorie otevřená ZŠ Šafaříkova VM

29. 5. 2019      Malá kopaná ZŠ – okrskové kolo mladší žáci fotbalový stadion VM

30. 5. 2019     Nohejbal ZŠ – okresní kolo starší žáci, starší žákyně

30. 5. 2019     Nohejbal SŠ – okresní a krajské kolo hoši, dívky

 

Červen

Krajský přebor v atletice

Atletická všestrannost - okrskové kolo atletický stadion VM

Atletická všestrannost – okresní kolo atletický stadion VM

5. 6. 2019        Malá kopaná ZŠ – okresní kolo mladší žáci  fotbalový stadion VM

6. 6. 2019        Nohejbal ZŠ – krajské kolo starší žáci, starší žákyně

 

Nové sportovní soutěže pro I. stupeň ZŠ 2018/2019

Přehazovaná starší děti okrskové a  okresní kolo  leden - únor

Florbal starší děti okrskové a okresní kolo  únor - březen

Atletický trojboj okrskové a okresní kolo, krajské kolo duben – květen atletický stadion VM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další informace