Dopravní hřiště

Dopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřištěDopravní hřiště

 

 

Otevírací doba pro veřejnost:

po - pá:  15:00 - 17:00 hodin

sobota a neděle: 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin

 

Adresa:           Na Mlynářce Valašské Meziříčí BESIP nové logo

telefon 723 437 819


Provozovatelem DDH je Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí ve spolupráci:

-          Městský úřad Valašské Meziříčí

-          Komise Besip při MěÚ Val. Meziříčí

-          Městská policie Val. Meziříčí

-          Policie ČR

-          Mateřské školy

-          Základní školy

-          Centrum pro silniční dopravu

-          Odbor dopravy Zlínského kraje

Hlavním cílem Dětského dopravního hřiště je působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí.

Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ.

Své teoretické i praktické poznatky mohou účastníci porovnat v soutěžích – např. Dopravní soutěž mladých cyklistů, Dopravní soutěž pro sluchově postižené aj.

V letošním roce prošlo hřiště několika úpravami, které přispěly ke zkvalitnění výuky a provozu. Zejména se jedná o vybudování nové učebny pro teoretickou výuku za finanční podpory Městského úřadu Valašské Meziříčí a Odboru dopravy Zlínského kraje.

 

SVČ Domeček bilancoval sezonu 2017 na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí

 

Přestože od poloviny června do konce srpna 2017 probíhala na Dětském dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí generální oprava povrchů komunikací, chodníků a výměna dopravního značení, nebyla sezona z pohledu využití dopravního hřiště vůbec špatná. Měsíc červen je, pro statistiku dopravního hřiště, důležitý z pohledu povinné výuky žáků 4. tříd, žáků základních a mateřských škol. Červencová a srpnová statistika je pak tvořena především veřejností, účastníky táborů apod.

Díky již zmíněné rekonstrukci, zaznamenal Domeček pokles ve všech ukazatelích využití dopravního hřiště. Nebylo to však nic dramatického. Za období leden – prosinec 2017 se na dopravním hřišti vystřídalo celkem 4 833 návštěvníků.

Provoz dopravního hřiště byl rozdělen do několika bloků. V dopoledních hodinách probíhala výuka dopravní výchovy pro 1. stupeň žáků základních škol.  Ta je rozdělena na povinnou výuku žáků 4. tříd – 1 988 účastníků, a výuku ostatních žáků prvního stupně ZŠ - 668 žáků.  Po obědě byl prostor vyčleněn pro školní družiny a dětské organizace - 848 dětí.

Odpoledne využili dopravní hřiště rodiče s dětmi a široká veřejnost  - 503 účastníků.  Každý pátek je hřiště určeno především mateřským školám. Letos tuto možnost využilo celkem 826 dětí.

K celkovému počtu účastníků je potřeba přičíst i více jak 400 návštěvníků firemních akcí.

Žáci své nabyté vědomosti a praktické zkušenosti uplatňují mimo jiné i při Dopravních soutěžích mladých cyklistů. V roce 2017 se uskutečnilo na hřišti okresní kolo dopravní soutěže žáků základních škol, regionální kolo děti z dětských domovů a mezinárodní finále sluchově postižených dětí a mládeže.

K úspěšnému průběhu výuky, soutěží a dalších akcí, které probíhají na tomto dopravním hřišti, přispěla i finanční částka ve výši 75 000,- Kč, kterou SVČ  Domeček obdržel od Zlínského kraje. Z ní byly pořízeny náhradní díly na opravu stávajících kol a šlapacích kár, dále byl pořízen nový nábytek do učebny v podkroví správní budovy a další materiál související s provozem DDH.

Děkujeme všem za podporu – především hlavnímu donátorovi provozu  DDH, Městu Valašské Meziříčí, Zlínskému kraji za přízeň a finanční podporu, komisi BESIP za velmi dobrou spolupráci, Policii ČR, Městské polici a ČČK, za pomoc při organizaci dopravních soutěží. Velké poděkování patří základním a mateřským školám, odborným lektorům a dalším spolupracovníkům, kteří se podíleli na realizaci dopravní výchovy. Zvláštní poděkování patří především našim správcům na DDH, kteří se vzorně starají o údržbu inventáře i celého objektu.

Již teď se těšíme na další, i díky rekonstrukci hřiště, na jistě ještě úspěšnější sezonu v roce 2018.