Pravidla pro pořádání narozeninových oslav:

 

 

 • oslavy je možné pořádat o víkendech
 • za pronájem prostor počítáme 100,-Kč/hodina
 • rezervaci je nutno domluvit alespoň 5 dnů předem.
 • podmínkou je složení zálohy ve výši 1000,-Kč.
 • v případě neuhrazení zálohy nelze oslavu zrealizovat!
 • platby v Žirafce ( herničce Family pointu ) lze provádět pouze v hotovosti.
 • v případě náhlé nemoci oslavence vybereme po dohodě nový termín.
  - všichni účastníci oslavy musí být seznámeni s provozním řádem herny a dodržovat ho.
 • doprovod alespoň jedné dospělé osoby je nutný.
  - na oslavu si můžete přinést vlastní občerstvení a výzdobu.
 • po dobu Vaší oslavy v pracovní době bude pro případ potřeby v budově přítomen zaměstnanec SVČ Domeček , který se Vám nebude nijak vměšovat do oslavy, v případě oslavy o víkendu je nutno domluvit se správcem dobu jeho přítomnosti v SVČ Domeček  ( odemčení, odkódování, uzamčení a zakódování )
 • pronajímatel je povinen po sobě uklidit, odstranit výzdobu, umýt nádobí, případně správci nahlásit závady, které se přihodily během jeho oslavy pouze bude dbát na dodržování řádu herny a zajistí závěrečný úklid.
 • pronajímatel garantuje, že účastníci oslavy se budou zdržovat pouze v prostorách k oslavě určených ( hernička, kavárnička, kojící místnost, vestibul při vchodu – šatna, WC ). Ostatní prostory jsou zakódovány a případný výjezd bezpečnostní služby bude účtován na vrub pronajímatele
 • Pronajímatel se zavazuje, že nebude k vstupu a k odchodu do a z budovy používat jiný vchod než hlavní.

 

Telefon na odpovědnou osobu : Lenka Bírešová – správce - 770 113 182

 

Ve Valašském Meziříčí  dne 1.5.2017

 

Mgr. Jiří Pernický, ředitel SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287, Valašské Meziříčí


Další informace