SVČ Domeček Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287, 75701

Provozní řád Herny Family Pointu

-  Provozovatelem služby Family Point je Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha 287.757 01, Valašské Meziříčí.

-  Family Point se nachází ve společných prostorách Střediska volného času Domeček, tudíž jeho návštěvníci jsou povinni respektovat provozní řád SVČ Domeček.

-  Vstup do herny Family pointu je bezplatný. Vstupem do herny uznávají návštěvníci provozní řád herny Family Pointu.

-  Provozní doba je v době od 8.00 – 12.00 hod a od 14.00 – 18.00 hod.

-  Family Point je místem, kde mohou rodiče a prarodiče nakrmit a přebalit své dítě, společně si odpočinout a získat informace týkající se rodinného života ve městě Valašské Meziříčí.

-  Do čisté zóny herny je vstup povolen pouze bez bot, z hygienických důvodů je třeba mít ponožky nebo přezůvky.

-  V prostorách Family Pointu je zakázáno kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

-  Jídlo a pití se může konzumovat pouze ve vyhrazeném prostoru. Každý krmí pouze své dítě a po svém dítěti uklidí. Úklidové prostředky jsou na požádání k dispozici.

-  Mikrovlnou troubu a varnou konvici smí obsluhovat pouze dospělé osoby.

-  Děti mohou do prostor Family Pointu vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

-  Odpovědnost za bezpečnost dítěte nese vždy jeho doprovod a to po celou dobu pobytu.

-  Za odložené osobní věci nenesou pracovníci SVČ Domeček Valašské Meziříčí žádnou odpovědnost!

-  Platí přísný zákaz vstupu dětí či dospělých s akutně probíhajícím onemocněním nebo těch, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Zákaz vstupu mají osoby ve špinavém nebo páchnoucím ošacení.

-  Použité dětské pleny se ukládají do speciálního koše určenému k tomuto účelu.

-  Nočník se používá pouze v prostorách WC. Po použití jej rodič, či doprovázející osoba dítěte, důkladně vyčistí. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí.

-  Rodič v herně udržujte pořádek a se svým dítětem po ukončení hry uklidí všechny hračky.

-  Pokud dojde k poškození zařízení nebo vybavení prostoru Family Pointu, rodič je povinen, i z bezpečnostních důvodů, nahlásit tuto skutečnost obsluze.

-  Návštěvníci Family Pointu jsou povinni respektovat připomínky a nařízení pracovnic, které jsou odpovědné za provoz. Návštěvníky, kteří nedodržují provozní řád herny, případně svým chováním ohrožují ostatní návštěvníky herny, může personál herny napomenout a po následném neuposlechnutí vykázat z SVČ Domeček.

Prosíme návštěvníky o vzájemnou toleranci a přizpůsobení hlasového projevu množství návštěvníků a akustice prostoru.

Děkujeme za dodržování pravidel, zejména za ohleduplnost ke kojícím maminkám a obsluhujícímu personálu. Uvítáme Vaše nápady na zlepšení a zkvalitnění našich služeb. Upozorňujeme, že Family Point není pouze herna, ale je součásti široké nabídky aktivit pro děti, rodiče s dětmi i širokou veřejnost, kterou SVČ Domeček ve svých prostorách nabízí.

Ve Valašském Meziříčí dne 1.9.2016


Další informace